SLEKTSGRANSKNING    Publisert av Geir Egil Grimstvedt

Mine slekter:

-     GRIMSTVEDT

-     HAKTORSEN (BUA)

-     KINN

-     APELAND

-     ROSSEHAUG

 

Kirsten F. Grimstvedt's slekter:

-    AAS - HANSEN

-    FINKELSEN

 

NB!  Definisjon av ovennevnte slekter finnes på den aktuelle slektssiden

Innspill, rettelser, kommentarer og tilleggsinformasjon mottas med glede på følgende mailadresse: mailto:slekt@grimstvedt.net eller postadresse.

    Kontaktinformasjon:      Geir Egil Grimstvedt ,  Tunveien 86,  4790 Lillesand, Norway    Tel.: +47 900 53246 (24hr).               Slektsregistreringsskjema:  Slektsspørreskjema.doc